Aleksandar Dedinec

Aleksandar Dedinec

Aleksandar Dedinec

Aleksandar Dedinec je naučni saradnik sa 13 godina iskustva u Makedonskoj akademiji nauka i umetnosti. Jedan je od vodećih stručnjaka za transpoziciju Trećeg energetskog paketa u Severnoj Makedoniji, kao i direktiva o energetskoj efikasnosti OIE i EU, učestvujući u izradi Zakona o energetici i Zakona o energetskoj efikasnosti. Ima iskustvo u modeliranju energetskih strategija i učestvovao je u više projekata vezanih za energetske strategije, nacionalnu strategiju razvoja energetike i klime, energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, kao i klimatske promene. Autor/koautor je više od 45 naučnih radova i učestvovao u više od 80 projekata. Bio je tehnički vođa u procesu razvoja NECP-a i četvrtog NEEAP-a Makedonije. Trenutno vodi razvoj NECP-a Rumunije.

REEBN