Aleksandra Dimova Mančevska

Aleksandra Dimova Mančevska

Aleksandra Dimova Mančevska

Aleksandra Dimova Mančevska je inženjerka zaštite životne sredine sa diplomom MBA međunarodnog menadžmenta resursa i životne sredine, sa 15 godina radnog iskustva. Radi kao projektna menadžerka u kancelariji UNDP-a u Severnoj Makedoniji od 2020. Aleksandra radi na projektima koji se bave pitanjima zagađenja vazduha kroz uključivanje tradicionalnih i netradicionalnih partnera i sprovođenjem mera energetske efikasnosti, obnovljive energije i aktivnostima u cilju promene navika. Rodni aspekti i potrebe socio-ekonomski ugroženih grupa se uvek uzimaju u obzir u projektima kojima ona rukovodi.
Aleksandra takođe ima i iskustvo kao projektna menadžerka u promociji i podršci u istraživačkom radu i istraživačkim projektima.

REEBN