Anke Konrad

Anke Konrad

Anke Konrad

Rođena je 16. juna 1966. u Ziderholcu (Süderholz), udata je i majka troje dece. Diplomirala je 1985. u Grajfsvaldu, posle čega je otišla na studije ruskog jezika i književnosti u Moskvi od 1985 – 1990. godine, gde je stekla zvanje „diplomirana slavistkinja“. Prvi posao bio joj je na Univerzitetu u Grajfsvaldu kao naučna saradnica.
od 2022.
Ambasadorka u Republici Srbiji
2018 – 2022.
Ministarstvo spoljnih poslova, načelnica odseka
2014 – 2018.
Ambasada u Varšavi
2010 – 2014.
Ministarstvo spoljnih poslova u Berlinu, zamenica načelnika odseka
2006 – 2010.
Stalna misija pri međunarodnim organizacijama, Ženeva
2004 – 2006.
Ambasada u Abidžanu, stalna zamenica ambasadora
2002 – 2004.
Ambasada u Lusaki, stalna zamenica ambasadora
1999 – 2002.
Ministarstvo spoljnih poslova
1995 – 1999.
Ambasada u Varšavi
1995.
Ministarstvo spoljnih poslova
1993 – 1995.
Diplomatska akademija, Bon

REEBN