Biljana Šćepanović

Biljana Šćepanović

Biljana Šćepanović

Biljana Šćepanović rođena je 1973. godine u Titogradu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju, kao đak generacije. Uz diplomu „Luča I“, dobitnica je brojnih nagrada na republičkim i saveznim takmičenjima iz oblasti arhitekture i građevinarstva, fizike i matematike. Diplomirala je na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, sa prosečnom ocenom 9.79 što je bio i najveći ostvareni prosek od osnivanja Građevinskog fakulteta.
Poslediplomske studije Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Odsek za konstrukcije, smer – tehnička mehanika i teorija konstrukcija završila je sa prosečnom ocenom 10. Zvanje magistra tehničkih nauka stekla je 2003. godine.
Doktorsku disertaciju pod nazivom „Analiza ekscentrično lokalno opterećenih čeličnih I-nosača“ / „Estudio de vigas metálicas en I sometidas a cargas transversales excéntricas respecto del plano del alma“ radila je paralelno na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore (UCG) i na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Granadi (UGR), te 2010. godine stekla zvanje doktorke tehničkih nauka Univerziteta Crne Gore, kao i zvanje doktorke nauka Univerziteta u Granadi.
Kao stipendistkinja Ministarstva nauke Crne Gore (INVO/HERIC projekat – nacionalna stipendija za izvrsnost), tokom 2016/17. godine je završila postdiplomske studije iz oblasti čeličnih, aluminijumskih i drvenih konstrukcija na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Granadi.
Vanredna je profesorka Univerziteta Crne Gore za oblast Čelične, spregnute i drvene konstrukcije na Građevinskom fakultetu i na na Arhitektonskom fakultetu. Bila je prodekanka na Građevinskom fakultetu i predsednica Odbora za doktorske studije Univerziteta Crne Gore.
Imenovana je za ministarku nauke i tehnološkog razvoja Crne Gore 28. aprila 2022. godine.
Govori engleski jezik, služi se španskim i nemačkim. Svira harmoniku.

REEBN