Borko Vulikić

Borko Vulikić

Borko Vulikić

Borko je stručnjak sa preko 15 godina neprocenjivog iskustva u oblastima razvoja područja i lokalnog ekonomskog razvoja, upravljanja prirodnim resursima, klimatskih promena i otpornosti. U pružanju kontekstualnih rešenja, Borko je postao autoritet kako u ublažavanju uticaja klimatskih promena tako i u prilagođavanju njihovim posledicama.
Tokom svoje duge karijere, Borko je pokazao razumevanje za međusobne povezane teme društveno-ekonomskog razvoja, održivosti životne sredine i otpornosti na klimu. Njegova stručnost leži u formulisanju i primeni inovativnih strategija koje se holistički bave izazovima sa kojima se suočavaju zajednice i regioni.
Što se tiče lokalnog ekonomskog razvoja, Borko je bio ključan u osnaživanju zajednica da grade snažne i inkluzivne ekonomije, naglašavajući pristup korišćenja lokalnih resursa, promociju preduzetništva i negovanje malih i srednjih preduzeća. Podstičući lokalnu ekonomsku otpornost, ovaj pristup je pomogao zajednicama da napreduju u uslovima ekonomskih fluktuacija i izazova vezanih za klimu. Obnovljivi izvori energije su sastavni deo ovih aktivnosti.
U oblasti upravljanja prirodnim resursima, Borko je predvodio aktivnosti da zaštiti i održivo koristi dragocena ekološka dobra. Klimatske promene su kritično pitanje kojem je Borko posvetio svoju karijeru, a aktivno su doprineli razvoju i primeni mera za ublažavanje, radeći na smanjenju emisije gasova staklene bašte i podsticanju održivih energetskih rešenja. Istovremeno, Borko prepoznaje hitnu potrebu prilagođavanja na klimatske promene čiji se rad fokusirao na pružanje pomoći zajednicama u izgradnji otpornosti i implementaciji strategija za upravljanje rizicima povezanim sa promenom klimatskih obrazaca, ekstremnim vremenskim pojavama i porastom nivoa mora.

REEBN