Dr Lora Altinger

Dr Lora Altinger

Dr Lora Altinger

Lora Altinger ima dve decenije međunarodnog radnog iskustva u Ujedinjenim nacijama i Svetskoj banci, koje obuhvataju područje Azije i Pacifika i pan-evropske regije. Trenutno je rukovoditeljka tima za prirodu, klimu i energetiku u regionu Evrope/CIS, koji ima portfelj klimatskih finansijskih projekata vredan pola milijarde dolara u 18 jurisdikcija. Laurin rad se fokusira na programiranje i operacije, strategiju i upravljanje, savetovanje o politici i partnerstva. U svojim prethodnim ulogama u UN regionalnom telu za Aziju i Pacifik, Laura je bila savetnica za klimatske promene i finansije Generalnom podsekretaru UN. Na svom prethodnom radnom mestu u Svetskoj banci u Vijetnamu, rukovodila je programom tehničke pomoći, koji obuhvata strategiju nisko-ugljeničnog razvoja kako bi se identifikovale mogućnosti za prelazak sa fosilnih goriva u sektorima proizvodnje energije i krajnje potrošnje, spremnost tržišta za trgovinu emisijama ugljen dioksidom, određivanje prioritetnih mera za prilagođavanje klimatskim promenama i Izveštaj o javnim rashodima institucija u oblasti klimatskih promena. Pre toga je deset godina radila u UN regionalnom telu za Evropu/CIS koje služi multilateralnim ekološkim sporazumima. Kao obučena ekonomistkinja sa doktoratom sa Londonske poslovne škole, magistarskom i diplomom (sa odlikom) sa Univerziteta u Kembridžu i magistarskom diplomom iz ekonometrije sa Bristolskog univerziteta, Laurini interesi se uglavnom fokusiraju na primenu ekonomskih instrumenata, regulatornih ili informaciono-zasnovanih pristupa radi informisanja politike i prelaska ka niskougljeničnoj otpornosti na klimu.

REEBN