Dušan Radonjić

Dušan Radonjić

Dušan Radonjić

Rođen 1985. godine u Beogradu. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka, smer Studije međunarodnih odnosa i sa diplomskim radom na temu: „Razvoj zajedničke bezbednosne i odbrambene politike EU“. Master akademske studije završio na Fakultetu političkih nauka, modul Studije Sjedinjenih Američkih Država, i sa master tezom: „Odnosi SFRJ i SAD povodom arapsko-izraelskog sukoba 1967 – 1971. godine“. Trenutno pohađa Međunarodne i evropske doktorske studije na Fakultetu političkih nauka. Doktorska disertacija odobrena i u izradi – „Institucionalna politička ubistva u praksi države Izrael“.

Dana 25.11.2022. godine Rešenjem Vlade Republike Srbije imenovan je na mesto v.d. pomoćnika ministra Sektora za stambenu i arhitektonsku politiku, komunalne delatnosti i energetsku efikasnost u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Od 2020. do 2022. godine radio u Sekretarijatu za saobraćaj grada Beograda, u Sektoru za bezbednost saobraćaja i informisanje. Od 2018. do 2020. godine radio u Kabinetu gradonačelnika grada Beograda u Sektoru za javna preduzeća, upravljanje projektima i saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama. Od 2014. do 2018. godine radio u Kabinetu gradskog menadžera grada Beograda.

Bio je angažovan na Programu UNDP Srbija – Enhancing the Planning and Monitoring of Investment Projects (sep. 2018 – juli 2019.) u svojstvu Transport Planning Junior Consultant, i na Programu UNDP Srbija – Enhancing the Planning and Monitoring of Investment Projects (okt 2019 – dec. 2019.) kao Transport Planning Consultant.

Bio je član nadzornog odbora „Elektroizgradnja doo“ (2014 – 2016.), nadzornog odbora „Beogradturist doo“ (2014 – 2016) i Saveta za lokalnu samoupravu Skupštine grada Beograda (2014 – 2018).

Objavljeni naučni radovi:

Nauka i društvo broj 8/2018 – prikaz knjige:Stepinac i Holokaust u NDH, Predrag Ilić, Albatros Plus, Beograd 2018, 308 strana;
Dejan Jovanović, Dušan Radonjić, „Israeli State-Building Idea As Defense Against Antisemitism“ in: Rastislav Stojsavljević (Ed.), Synagogues and Jewish Heritage in Southeastern Europe – International Scientific Proceeding, Arhiv Vojvodine, Novi Sad, pp 31-66. (M14)
Govori engleski jezik.

REEBN