Goran Čačić

Goran Čačić

Goran Čačić

Goran Čačić ima preko 15 godina profesionalnog iskustva u oblasti energetskih zajednica, održive i obnovljive energije, energetskog menadžmenta, održivih energetskih sistema, IoT (Internet of Things), cirkularne ekonomije i održivog razvoja.
Ima iskustvo u upravljanju projektima u oblastima očuvanja energije, uključujući izgradnju kapaciteta i uspostavljanje poboljšanih operativnih procesa i organizacionih struktura za kontinuirano, aktivno i održivo upravljanje resursima i energijom.
Ponosan na činjenicu da je bio projektni menadžer i jedan od vodećih stručnjaka u timu zaduženom za uspostavljanje nacionalnog informacionog sistema za upravljanje energijom (EMIS) u Hrvatskoj (baza podataka sa tehničkim podacima i podacima o potrošnji energije koja sada obuhvata više od 14 000 javnih zgrada u Hrvatskoj). I dalje aktivno pruža stručnu podršku na replikaciji razvijenog pristupa i razvoju i implementaciji novih projekata sistemskog upravljanja energijom.
U poslednje vreme radi na pružanju stručne podrške u razvoju novih pristupa za direktno uključivanje građana u projekte proizvodnje energije iz OIE i učešće u energetskoj tranziciji kroz osnivanje i rast energetskih zadruga i energetskih zajednica, uključujući razvoj modela saradnje izmedju energetskih zadruga/zajednica i institucija javnog sektora.

REEBN