Hamdija Mujezin

Hamdija Mujezin

Hamdija Mujezin

Hamdija Mujezin je mašinski inženjer sa velikim iskustvom u konsaltingu i implementaciji projekata, koji je svoju profesionalnu karijeru posvetio pripremi i realizaciji projekata usmerenih na rešavanje pitanja održivog i niskougljeničnog poslovanja i razvoja energetike. Danas je ispred Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u BiH (UNDP), kao projekt menadžer projekta „Pokretanje finansiranja zaštite životne sredine u cilju nisko-karbonskog urbanog razvoja-URBALED“ koji finansijski podržava GEF, projekat „Aktivnost inkluzivne dekarbonizacije – IDA“ finansijski podržan od strane Vlade Japana i projekta „Ubrzavanje tranzicije ka čistim izvorima energije korišćenjem potencijala solarne energije u Bosni i Hercegovini – SolarCET“ koji finansira Vlada Slovačke. Kroz navedena tri projekta, UNDP radi na uspostavljanju tržišnih mehanizama, strateškog i regulatornog okvira, pripremi i implementaciji infrastrukturnih projekata s ciljem uspostavljanja i razvoja održivog investicionog okruženja za prelazak na niskougljenični razvoj Bosne i Hercegovine.

REEBN