Ines Žakob

Ines Žakob

Ines Žakob

Ines Žakob radi u Međunarodnoj agenciji za obnovljivu energiju (IRENA) kao pomoćna programska službenica. Ona je bila savetodavna podrška u dostizanju ambicioznih ciljeva zemljama u razvoju, kao i u primeni ambicioznih klimatskih obećanja i sektorskih akcionih planova kroz tehnologiju obnovljivih izvora energije. Pored toga, doprinela je razvoju alata i izveštaja o temama tehnologija obnovljivih izvora energije u kontekstu ublažavanja i prilagođavanja klime u sektorima krajnje upotrebe. Ines je magistrirala inženjerstvo obnovljive energije.

REEBN