Ivan Mrvaljević

Ivan Mrvaljević

Ivan Mrvaljević

Inženjer elektrotehnike (diplomirao na Univerzitetu u Beogradu), izvršni rukovodilac Direkcije za razvoj i investicije EPCG, član Udruženja energetike i rudarstva u Privrednoj komori Crne Gore, član međuinstitucionalne radne grupe za pripremu Nacionalnog klimatskog i energetskog plana – NECP, član međuinstitucionalne radne grupe za nacionalnu Strategiju pametne specijalizacije (u saradnji sa Zajedničkim istraživačkim centrom Evropske komisije), član i predstavnik EPCG u Međunarodnoj hidroenergetskoj asocijaciji – IHA.

REEBN