Jasmina Katica

Jasmina Katica

Jasmina Katica

Od 2007. godine radila u Federalnom ministarstvu prostornog uređenja i učestvuje u realizaciji niza projekata u saradnji sa UNDP KARST, RENA TAIEX DELTER, GIZ- om, EBRD-om, Svetskom bankom. Od 2013. rukovodi Odsekom za energetsku efikasnost Federalnog ministarstva prostornog uređenja. Katica je učestvovala u GIZ projektu „Konsultacije za energetsku efikasnost“, PRO RE, USAID projektu, EBRD, REEP, REEP PLUS i CARITAS. Ključni čovek za projekat finansiran iz kredita Svetske banke „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ (BEEP) a ujedno je učestvovala u izradi regulatornog okvira za energetsku efikasnost u Federaciji BiH gde je radila na izradi akcionih planova za energetsku efikasnost. Trenutno, u svojstvu koordinatora Izvršnog tima, radi na izradi Strategije dugoročne obnove zgrada u Federaciji BiH za period do 2050. godine
Katica je učestvovala u realizaciji edukativno promotivnih aktivnosti u oblasti energetske efikasnosti kao što je RENEXPO, Energetski Samit, Niskougljenični razvoj Kantona Sarajevo, SAGRA, SFERA, ENERGA, ZEPS, CEI, međunarodna konferencija „Energy Efficiency in Buildings – for a Better Tomorrow“ ZAGREB, CROATIA i mnogim drugim.
Članica je Koordinacione radne grupe za energetsku efikasnost pri Sekretarijatu Energetske zajednice sa sedištem u Beču.

REEBN