Laureta Dibra

Laureta Dibra

Laureta Dibra

Od jula 2021. godine, gospođa Dibra radi kao menadžerka projekta Nacionalnog plana adaptacije za UNDP, Albanija, podržavajući Vladu Albanije da poveća svoje kapacitete koje se odnose na ranjivost zemlje na klimatske promene.

Gospođa Dibra ima više od 4 godine iskustva kao direktorka u Ministarstvu energetike i industrije, fokusirajući se na razvoj zakonodavstva i politike u vezi sa energetskom efikasnošću, obnovljivom energijom i kvalitetom goriva. Bila je članica Radne grupe za životnu sredinu ECS-a i TVG za klimatske promene. Tokom 2020-2021, koordinirala je TVG za Integrisani nacionalni energetski i klimatski plan u Albaniji.

Tokom perioda od 15 godina, gospođa Dibra je radila u Ministarstvu životne sredine, doprinoseći razvoju politika i strategija koje se bave kvalitetom vazduha, klimatskim promenama i hemikalijama. Ona je služila kao nacionalna fokalna tačka za CLRTAP (Prekogranično zagađenje vazduha velikog dometa), Montrealski protokol i UNFCCC (Konvencija Ujedinjenih nacija o okviru klimatskih promena).

REEBN