Milica Knežević

Milica Knežević

Milica Knežević

Milica Knežević je stručnjakinja za energetiku iz Crne Gore. Tokom svoje više od decenije duge karijere radila je za KfV i Regulatornu agenciju za energetiku i vode Crne Gore (REGAGEN), kontinuirano identifikujući potrebe i doprinoseći razvoju energetskog sektora. Pored ostalih energetskih infrastrukturnih projekata, Milica je koordinirala dve faze Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama u Crnoj Gori. Knežević je angažovana na prilagođavanju regulatorno-pravnog okvira energetskog sektora, omogućavanju transpozicije energetskog paketa EU i ostvarivanja dugoročnih razvojnih ciljeva uključujući podsticaje kako za elektroprivrede, tako i za krajnje korisnike.

Njena poslednja pozicija bila je izvršna direktorka REGAGEN-a i predsednica radne grupe regulatora za električnu energiju iz ugovornih strana Energetske zajednice (WB6, Gruzija, Moldavija i Ukrajina).

REEBN