Oleg Dzubinski

Oleg Dzubinski

Oleg Dzubinski

Oleg Dzubinski je regionalni savetnik u Odeljenju za održivu energiju (SED) Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE) u Ženevi od 2018. On pruža savetodavne usluge, aktivnosti izgradnje kapaciteta i upravlja projektima u oblasti energetike na zahtev zemalja sa privredama u tranziciji. Od 2008. do 2018. bio je menadžer programa za energetsku efikasnost u SED-u. Koordinirao je rad UNECE na energetskoj efikasnosti u industrijskom sektoru, upravljao projektima o energetskoj efikasnosti u zgradama i facilitirao regulatorni i politički dijalog o preprekama za poboljšanje energetske efikasnosti. Pokrenuo je organizaciju Međunarodnog foruma o energiji za održivi razvoj 2010. Njegovo prethodno iskustvo u Ujedinjenim nacijama uključuje rad u Odeljenju za ekonomske i socijalne poslove na pitanjima održivog razvoja, 1997-2000, Njujork; na Odeljenju za javno informisanje o saradnji sa zajednicom NVO, 2000-2003, Njujork; i na UNECE Odeljenju za životnu sredinu o pregledima ekoloških performansi zemalja Jugoistočne i Istočne Evrope, Kavkaza i Centralne Azije, 2003-2008, Ženeva. Pre pristupanja Ujedinjenim nacijama 1997. radio je kao istraživač na univerzitetima u Ukrajini i Sjedinjenim Državama kao TV novinar i kao programski službenik u američkim neprofitnim fondacijama u Ukrajini. Oleg Dzubinski  je magistrirao mašinstvo na Nacionalnom univerzitetu za brodogradnju u Ukrajini (1986) i magistrirao diplomatiju i međunarodnu trgovinu na Univerzitetu Kentaki, Sjedinjene Američke Države (1994).

REEBN