Peter Ditrih

Peter Ditrih

Peter Ditrih

Peter Ditrih trenutno radi kao potpredsednik i glavni investicioni direktor Slovačkog investicionog holdinga. Na ovoj poziciji odgovoran je za implementaciju Evropskih strukturnih i investicionih fondova u Slovačkoj Republici u obliku finansijskih instrumenata. Kroz ovo, SIH podržava različite oblasti slovačke privrede, kao što su saobraćajna infrastruktura, mala i srednja preduzeća, energetska efikasnost, upravljanje otpadom, kulturna i kreativna industrija i socijalna ekonomija. Prethodno je radio na najvišim rukovodećim pozicijama u nekoliko banaka i lizing kompanija u Slovačkoj, a kasnije kao savetnik u nekoliko industrijskih i kompanija za nekretnine. Od 2013. godine radio je kao savetnik predsednika SZRB, u ovom svojstvu učestvovao je u pripremi i osnivanju SIH. Takođe je bio član nadzornog odbora Prager Handelsbank u Frankfurtu, Nemačka, i član odbora Slovačke lizing asocijacije. Drži doktorat na temu globalne ekonomije.

REEBN