Ridiger Hartman

Ridiger Hartman

Ridiger Hartman

Ridiger Hartman je imao sjajnu karijeru u KfV-u gde je radio poslednjih 30 godina. Pre nego što je u avgustu 2020. postao direktor Kancelarije u Beogradu, rukovodio je Odeljenjima za instrumente i politike finansijske saradnje i za finansijsku saradnju sa Latinskom Amerikom i Karibima. KfV podržava energetsku efikasnost i u Nemačkoj i na Zapadnom Balkanu. U Srbiji, KfV istovremeno pomaže u renoviranju javnih zgrada i podržava mala i srednja preduzeća koja pokušavaju da smanje svoj ugljenični otisak.

REEBN