Siniša Rodić

Siniša Rodić

Siniša Rodić

Siniša ima više od 25 godina profesionalnog iskustva u radu na međunarodnim poslovima, ublažavanju klimatskih promena, energetici i razvoju i upravljanju programima I projektima. Siniša je menadžer programa za ublažavanje klimatskih promjena u UNDP Bosna i Hercegovina, kojim upravlja i nadgleda pet portfolija ublažavanja klimatskih promena ukupne vrijednosti od približno 145 miliona USD. Sa sedištem u Sarajevu, Siniša je vodio timove UNDP-a u transformativnim projektima i inicijativama energetske efikasnosti, podržavajući sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini u postizanju njenih strateških ciljeva i ispunjavanju obaveza prema procesima pristupanja EU i međunarodnim ugovorima i konvencijama.

REEBN