Alesandro Bragonzi

Alesandro Bragonzi

Alesandro Bragonzi

Alessandro Bragonzi je magistrirao poslovnu administraciju i finansije na Univerzitetu “Luigi Bocconi” u Milanu (Italija). Takođe je sertifikovani menadžer finansijskog rizika (FRM) iz Globalnog udruženja profesionalaca za rizik (GARP) od 2007. godine.

Prvih šest godina svoje profesionalne karijere proveo je radeći u upravljanju finansijskim rizicima za vodeće italijanske banke, vrhunske konsultantske firme i investicione fondove u Milanu i Sijeni (Italija) i Luksemburgu.

Alesandro radi u EIB-u od 2010. godine kao službenik za kredite i kreće se u različitim odeljenjima gde je obavljao različite funkcije koje se protežu kroz operacije, strategiju i politiku baveći se internim i eksternim zainteresovanim stranama. Razvio je dobru tehničku ekspertizu, kao službenik za zajmove, kao i odličan poslovni odnos sa drugim institucijama EU, nacionalnim vlastima, finansijskim posrednicima i drugim poslovnim kontaktima na najvišem nivou (izvršni direktori, šefovi država, ministri finansija, itd.). Alesandro je procenjivao, strukturirao i pregovarao o finansiranju investicionih projekata, vodeći multidisciplinarne timove i kreditiranje državnih, banaka i projektnog finansiranja.

U januaru 2019. prešao je u Generalni sekretarijat EIB-a i postao predstavnik EIB-a za Albaniju sa sedištem u Delegaciji EU u Tirani gde je bio zadužen za institucionalne i operativne aktivnosti EIB-a u Albaniji. Alesandro je od januara 2021. godine imenovan za novog šefa regionalnog predstavništva za zapadni Balkan u Beogradu.

REEBN