Blin Berdonići

Blin Berdonići

Blin Berdonići

Blin je magistrirao energetsku politiku na Univerzitetu u Saseksu.

Radio je kao viši službenik za energetsku efikasnost i kogeneraciju u Ministarstvu ekonomije od oktobra 2019. Blin je bio angažovan u mnogim procesima politike, uključujući Energetsku strategiju i Energetski i klimatski plan.

U svom prethodnom iskustvu, Blin je bio angažovan sa KCDF kao akademski istraživač i radio je kao istraživač i savetnik za politiku za nekoliko nevladinih organizacija na Kosovu[1] (sa skraćenim radnim vremenom).

Pre toga je radio sa Smart Bits-om kao koordinator projekta (2016-2018).

Trenutno, Blin radi kao analitičar projekta za zelenu tranziciju u UNDP Kosovo. Blin je rođen u Đakovici u novembru 1995. godine.

1[] Svako pozivanje na Kosovo se čini u kontekstu Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (1999. god.) 

REEBN