Elvis Hadžikadić

Elvis Hadžikadić

Elvis Hadžikadić

Elvis Hadžikadić, mr. inženjer mašinstva, poseduje široko znanje i iskustvo od preko 15 godina, pre svega u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u javnim zgradama. Uspešno je nadgledao izvođenje 240 infrastrukturnih projekata u BiH, ukupne vrednosti preko 28 miliona dolara. Ovi projekti su bili posebno usmereni na unapređenje EE i OIE u javnim zgradama, prelazak sa fosilnih goriva na čiste izvore energije, implementaciju solarnih sistema, grejanje na biomasu, toplotne pumpe i prirodnu izolaciju. Štaviše, ranije je pokazao uspešnu saradnju i radno iskustvo u regionu Balkana za UNDP, GIZ, VB, EBRD, RCC.

REEBN