Jon Muntean

Jon Muntean

Jon Muntean

Jon Muntean radi kao direktor Agencije za energetsku efikasnost Moldavije i predaje na Elektrotehničkom fakultetu Tehničkog univerziteta Moldavije. Doktorirao je energetski menadžment i sertifikovani je evropski energetski menadžer od strane Privredne i industrijske komore iz Potsdama. Takođe je završio brojne stručne međunarodne obuke iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Više od 14 godina radio je kao ekspert u oblasti energetike u okviru brojnih domaćih i međunarodnih projekata koje su realizovale različite finansijske i razvojne institucije.

REEBN